ผู้ว่าฯ ภูเก็ตเยี่ยมมัสยิดกมลา มอบผลอินทผาลัม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมมัสยิดกมลา พบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ผู้นำท้องถิ่น ช่วงเดือนรอมฎอน เปิดเผยเมื่อเวลา19.00 น.วันที่ 27 ส.ค.52 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางไทศิกา ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้เดินทางไปเยี่ยมมัสยิดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อพบปะกับผู้นำศาสนา และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ ต.กมลา ในช่วงเดือนรอมฎอน มีนายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายบำรุง สำเภารัตน์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ส.ต.อ.โกมล ดุมลักษณ์ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายวีรยุทธ์ ส้มส้า คอเต็บ รักษาการโต๊ะอิหม่าม มัสยิดกมลา นายเดชา เป็นสุข บิหลั่น พร้อมข้าราชการ และพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ตำบลกมลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายวิชัย กล่าวว่า ในจังหวัดภูเก็ตมีพี่น้องมุสลิมกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด โดยในช่วงเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมจะเคร่งครัดในศาสนกิจ ด้วยการถือศีลอด ซึ่งเป็นการสร้างความอดทน ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็ปฏิบัติด้วยความลำบากได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยทางจังหวัดภูเก็ต จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจในทุกมัสยิด อีกทั้งยังมอบผลอินทผาลัม และอื่นๆ ให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนหารือในปัญหาต่างๆ โดยวันนี้ได้รับทราบถึงเด็กในพื้นที่กมลา ซึ่งไม่ได้เรียนหนังสือ โดยพี่สาวต้องร้องเพลง และน้องชายต้องชกมวยหาเลี้ยงครอบครัว ที่ผ่านมาทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตก็ได้การสนับสนุนไปในระดับหนึ่งแล้ว แต่ว่าหลังจากนี้ทางจังหวัดจะต้องเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวของเด็กทั้งในเรื่องการศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนรอมฎอนยังได้รับรู้ปัญหาหลายเรื่อง ซึ่งจะประมวลปัญหาต่างๆ เพื่อนำแก้ไข ไปสู่การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตร่วมกันต่อไป

ด้านนายวีรยุทธ์ ส้มส้า คอเต็บ รักษาการโต๊ะอิหม่าม กล่าวว่า ในช่วงเดือนรอมฎอนพี่น้องชาวมุสลิมจะต้องถือศีลอดกันอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องการใช้วิถีชีวิตให้สอดคล้องกับการท่องเที่ยว นั้นได้ปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวอิสลาม แต่ว่าวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ต้องเรียนรู้ แยกแยะ ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีเพื่อนำไปปรับใช้ในการร่วมสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สำหรับกำหนดการเยี่ยมมัสยิดช่วงเดือนรอมฎอนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ หลังจากนี้ ในวันที่ 31 ส.ค.เวลา 18.00 น.มีกำหนดการเยี่ยมมัสยิดมูการ่ม (บ้านบางเทา) ม.2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 1 ก.ย.เวลา 18.00 น.เยี่ยมมัสยิดนูรุ่ลอีบาดียะห์ (บ้านหมากปรก) ม.1 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 2 ก.ย.เวลา 18.00 น.เยี่ยมมัสยิดยาเมี๊ยะ (บ้านตลิ่งชัน) ม.8 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และวันที่ 3 ก.ย.เวลาเดียวกัน เยี่ยมมัสยิดบ้านผักฉีด ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.