จ.ภูเก็ตเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 ส.ค. 52 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวิโรจน์  สุวรรณวงศ์ ป้องกันจังหวัดภูเก็ต   พนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิก อส. จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายวิโรจน์  กล่าวว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้จัดกองกำลังสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้กับหน่วยทหารและตำรวจ ในการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในห้วงเวลาที่ผ่านมาได้ประเมินผลการปฏิบัติของกองกำลังจังหวัดภูเก็ตแล้วยัง ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะกำหนดใช้สถานที่และกองกำลังจังหวัดภูเก็ตในการ จัดการประชุมอื่น ๆ หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญของประเทศ

จึงมีความจำเป็นต้องฝึกฝนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติของกำลังพลให้มากขึ้น มีความเข้มข้นในการปฏิบัติทั้งทางทฤษฏีและการฝึกภาคสนามเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองกำลังทหารหรือตำรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานป้องกันจังหวัดภูเก็ต จึงได้ จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส. จังหวัดภูเก็ตขึ้นเพื่อให้สมาชิก อส. สามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ปกติและตาม ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษสมความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ประจำด่านตรวจ หมู่บ้าน ตำบล ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.