เหล่ากาชาดจ.ภูเก็ตประชุมเตรียมจัด กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกประจำปี 2552

วันนี้ (28 ส.ค. 52) ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางไทศิกา  ไพรสงบ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2552 ในวันที่ 14 กันยายน 2552 ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จะได้ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาล สภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาสาสมัครและประชาชนทั่วไปได้ตื่นตัวในเรื่องของการปฐมพยาบาล รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ทักษะในการปฐมพยาบาลได้อย่างถูกต้อง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลกปีนี้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดคำขวัญ, การแข่งขันปฐมพยาบาล, การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการแสดงบนเวที สำหรับการประกวดคำขวัญ กำหนดหัวข้อ “ภัยพิบัติกับการปฐมพยาบาล” จำนวนไม่เกิน 10 คำ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต โทร. 076-211766

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.