พร้อมพงศ์ ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินหาดฟรีดอม ภูเก็ต

พร้อมพงศ์ ตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินหาดฟรีดอม ภูเก็ต“พร้อมพงศ์” ลงพื้นที่ภูเก็ต ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินหาดฟรีดอม มูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท พบที่ดินมีสภาพเป็นภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิดและมีความลาดชันเกิน 35 องศา

ที่ดินภูเก็ตเผยออกได้เพราะมีการกันที่ดินแปลงดังกล่าวออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเมื่อเดือน มิ.ย. 2553

วันนี้ ( 13 ม.ค.) นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคไทยรักไทย และรองประธานกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายชลธิศ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พ.ต.ต.ประวุธ วงศ์ศรีนิล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองเลขาธิการสปก. ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินโฉนดแปลงที่ 98414 และ 98415 บริเวณหาดฟรีดอม ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลการออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าว เช่น พ.ต.อ.ชลิต แก้วยะรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายสิทธิชัย พรหมชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต นายชัยผดุง พรหมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด ธรรมอักษร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

การลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าว คณะต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเดินทางเข้าไปตามเส้นทางที่มีการเปิดเป็นถนนดินระยะทางประมาณเกือบ 2 กิโลเมตร และต้องเดินเท้าไปบนถนนที่มีความลาดชันสูงอีกประมาณ 1-2 กิโลเมตร

สภาพของพื้นที่เป็นป่าโปร่งๆมีพรรณไม้พื้นเมืองขึ้นเป็นหย่อมๆ ไม่ปรากฎว่ามีการปลูกพืชผลทางการเกษตร มีความลาดชันสูงเกิน 35 องศา และบริเวณชายหาดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอนอาบแดดเป็นจำนวนมาก

โดยที่ดินแปลงดังกล่าวมีความเหมาะสมในการลงทุนโรงแรม รีสอร์ทมาก เนื่องจากเป็นที่ดินที่ลาดชันหากสร้างห้องพักหรือบ้านพักตากอากาศจะสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างสวยงามทุกหลัง และสามารถเชื่อมต่อไปจนถึงชายหาดฟรีดอม ที่มีความสวยงาม ยาวประมาณ 100 เมตร และชายหาดฟรีดอมจะกลายเป็นหาดส่วนตัวที่มีความเงียบสงบ เนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ลำบาก

อย่างไรก็ตาม ภายหลังดูสภาพพื้นที่จริงแล้ว นายพร้อมพงษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาสรุปข้อมูลที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางตัวแทนDSI ได้สรุปข้อมูลจากแผ่นที่ทางอากาศว่าดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิดและมีความชันเกิน 35 องศา ซึ่งตามกฏหมายของกรมที่ดินไม่สามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินได้

ขณะที่นายสนายสิทธิชัย พรหมชาติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ได้ชี้แจงการออกเอกสารสิทธิที่ดินทั้งสองแปลงนี้ว่าได้ขอออกเอกสารสิทธิครั้งแรกในปี 2533 แต่ไม่สามารถออกให้ได้ เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แต่การยื่นขอเอกสารสิทธิที่ดินครั้งล่าสุดทางกรมป่าไม้โดยสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้เขตที่จังหวัดกระบี่ได้กันที่ดินทั้งสองแปลงออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติเขานาคเกิด ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 2553 จึงสามารถออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าวได้ ส่วนจะใช้ระเบียบอะไรกันที่ดินออกจากเขตป่านั้นตนไม่อยากจะก้าวก่ายการทำงานของทางกรมป่าไม้

ด้านนายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบว่าที่ดินทั้ง 2 แปลงมีสภาพเป็นที่เขาหรือภูเขาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด มีสภาพเป็นป่าที่ไม่มีการทำประโยชน์เพราะไม่มีการปลูกพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นการออกเอกสารสิทธิเฉพาะราย อ้างการทำประโยชน์ก่อนปี 2497 ซึ่งก่อนประมวลกฏหมายที่ดินใช้บังคับ ซึ่งเข้าตามมาตรา 59 ทวิ แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน

นายพร้อมพงศ์ กล่าวต่อไปว่า ในการออกเอกสารสิทธิที่ดินนั้นมีข้อห้ามตามกฏหมายที่ไม่ให้ออกเอกสารสิทธิที่ดินดังนี้ 1.ที่ดินที่ขอออกเอกสารสิทธิต้องไม่เป็นที่เขาหรือภูเขา เพราะต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดเขตหวงห้ามที่เขาหรือภูเขา และ 2. ที่ดินต้องไม่เป็นที่สงวนห้ามหรือเป็นที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 ( พ.ศ.2497)

อย่างไรก็ตามสำหรับการตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวในเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นการทุจริต รวมทั้งน่าจะสร้างหลักฐานเท็จ น่าจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และน่าจะปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เพื่อให้เข้าองค์ประกอบตามกฏหมายที่ดินที่จะให้ออกเอกสารสิทธิได้ โดยการร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งในส่วนของเจ้าของที่ดิน ข้าราชการระดับสูงทั้งในปัจจุบันและอดีต กรมที่ดิน กรมป่าไม้ ซึ่งที่ดินแปลงนี้มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 ล้านบาท

“จากการดูแผ่นที่ทางอากาศมีความชัดเจนว่าที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเป็นป่าโซนซี และมีความลาดชันสูงเกิน 35 องศา ในเบื้องต้นการออกเอกสารสิทธิน่าจะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนี้ผมจะประสานงานกับทาง DSI กรมป่าไม้ สปก.จังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการออกเอกสารสิทธิทั้งหมด และยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมที่ดินให้ทบทวนการออกเอกสารสิทธิ” นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า

หลังจากนี้ตนจะนำเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่ดินแปลงนี้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม ในการดำเนินการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชาติให้เป็นตัวอย่างแปลงแรกของภูเก็ต เพราะหากปล่อยให้มีการออกเอกสารสิทธิที่ดินไม่ถูกต้องตามกฎหมายเชื่อว่าต่อไปจะแปลงอื่นๆตามมา

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

Share:

Related Post

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ภูเก็ตประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.