หรอย-ยก-โล โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก

หรอย-ยก-โล โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก โดย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางสาววรนิษฐ์ อภิรัฐจิรวงษ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “PHUKET TASTIVAL Seafood & Gastronomy : หรอย-ยก-โล” ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองใต้ เชื่อมโยงการค้าโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว และมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงการค้า ผู้ประกอบการสินค้าและบริการ อาหารทะเล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมการตลาดสินค้า และบริการอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษาย 2565 เวลา 16.00 -21.00 น. ณ สวนสาธารณะสะพานหิน รวม 5 วัน ซึ่งเป็นการรวบรวมอาหารทะเลสด สะอาด ปลอดภัย โดยมีร้านค้าอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป อาหารปรุงสำเร็จ วิสาหกิจชุมชน OTOP Biz club ผู้ประกอบการ SMEs ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล รวมจำนวน 40 ร้าน โดยเน้นบรรยากาศโล่ง โปร่ง สบาย เว้นระยะห่าง พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ แข่งขันทานอาหารทะเล ตักไข่มหาสนุก กิจกรรมถ่ายรูปและแชร์ลงสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อรับของรางวัล และฟังดนตรีภายในงาน ซึ่งประชาชนสามารถมั่นใจกับมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยสำนักงานฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.