ภูเก็ตเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก วันที่ 18 – 26 ตุลาคมนี้

เมื่อเวลา 13.30 น.  วันที่ 18 ก.ย. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่  นายปิยะ  ภระตะศิลปิน ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552 โดยมี นายประเสริฐ  ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายปิยะ  กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาบเจ้าและหน่วยงานต่าง ๆ  กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 18 – 26 ตุลาคม 2552 ซึ่งประเพณีดังกล่าวถือเป็นประเพณีอันดีงามและสืบทอดกันมานานของชาวจังหวัด ภูเก็ต โดยมุ่งหมายให้ตั้งมั่นปฏิบัติจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียน หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญและความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ประเพณีถือศีลกินผักถือเป็นช่วงที่ทุกคนต้องลดละจากการเบียดเบียนกัน ไม่ว่าด้วยวาจา กิริยา การกระทำ หรือแม้แต่จะคิด เป็นช่วงที่ต้องควบคุมจิตให้สงบนิ่งด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ เจี๊ยะฉ่าย (รับประทานอาหารที่ปรุงจากฝัก งดรับประทานผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ หอม กระเทียม กุยฉ่าย คึ่นไช่ เป็นต้น)  ส่งเกง (สวดมนต์)  เจ่ เสียม (จำศีล) การควบคุมจิตให้ว่าง สงบนิ่ง ซึ่งประเพณีถือศีลกินผัก เริ่มตั้งแต่เดือนเก้า ขึ้นหนึ่งค่ำถึงเดือนเก้า ขึ้นเก้าค่ำของปฏิทินจีน ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันที่ 18  – 26 ตุลาคม 2552

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดพิธีสวดมนต์   การจัดเตรียมสถานที่  การเตรียมผู้ดำเนินการประกอบพิธี  การ จัดเตรียมอาหารสำหรับประกอบพิธี รวมถึงการจัดระบบจราจรและการรักษาความปลอดภัย การจัดหน่วยพยาบาล การควบคุมความปลอดภัยในการใช้อาวุธของคนทรงเจ้า การประชาสัมพันธ์การจัดงาน  การ ควบคุมการใช้ประทัด การควบคุมราคาสินค้าช่วงประเพณีฯ และการออกเยี่ยมศาลเจ้าต่าง ๆ ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานได้ถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตอย่าง เคร่งครัด  เพราะประเพณีถือศีลกินผัก เป็นวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตมานานเกือบ 200 ปี จึงต้องมีการสานต่อวัฒนธรรมอย่างดีที่สุด

ทั้งนี้ชมรมอ๊ามภูเก็ต ได้แจ้งกำหนดพิธีกรรมพิเศษเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันโซ่ยหยี่  ซึ่ง ตรงกับวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2552 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณสะพานหิน โดยมอบหมายให้ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเก้งเป็นแม่งานดูแลเรื่องพิธีกรรมทั้ง หมด

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.