อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการเพื่อครอบครัวและสังคม

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการเพื่อครอบครัวและสังคม

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการกิจกรรมสันทนาการเพื่อครอบครัวและสังคม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสำคัญทางคริสต์ศาสนา (กิจกรรมสันทนาการเพื่อครอบครัวและสังคม) โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนคณะศิษยานุบาลคริสตจักรในจังหวัดภูเก็ต พี่น้องคริสเตียนและผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ บริเวณศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

อาจารย์ธิคุณ ภาพเสน่ห์ ประธานคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงาน “กิจกรรมสันทนาการเพื่อครอบครัวและสังคม” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 และสิ้นสุดโครงการในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมความรัก การให้ และการแบ่งปันสิ่งดีในครอบครัวและสังคม ตามหลักคำสอนของพระวจนะพระเจ้า เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาร่วมกันในสถาบันครอบครัว และเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตที่ดีแก่ครอบครัวและสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมศิลปะสำหรับเด็กและเยาวชน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ดนตรีในสวน เป็นต้น

โดยการจัดงานในครั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต โดยท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ให้การสนับสนุนคริสตจักรต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณพี่น้องคริสเตียนทุกท่าน
ที่ทำให้ศาลาประชาคมแห่งนี้เป็นโบสถ์แห่งความรัก เป็นโบสถ์แห่งการให้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในฐานะนายก อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณคริสเตียนกลางจังหวัดภูเก็ตที่ได้ทำสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต ขอบคุณทีมงานทุกคน และผู้มาร่วมงานทุกท่าน ที่ทำให้เกิดการสานสายใยแห่งความรักเกิดขึ้นที่นี่ ซึ่งจะเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ ต่อไป จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุด ที่จะนำความปรารถนาดี ความรักซึ่งกันและกันให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

สำหรับวันนี้เป็นวันแห่งความรัก เป็นการมอบความรักให้กับผู้อื่น ซึ่งความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักที่พระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูมาให้พี่น้องชาวโลกทั้งหลายได้รับความรอด และผู้ใดที่เชื่อพระเจ้า ผู้นั้นจะมีความรักที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.