อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.นี้

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.นี้

อบจ.ภูเก็ต จัดงาน อบจ.สัญจร ณ สนามชัย วันเสาร์ที่ 13 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในเขตพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะจากเทศบาลนครภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดงาน “อบจ.สัญจร” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00-14.00 น. ณ บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อพบปะ รับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามแนวทางของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุ่งสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ตลอดจนจัดเวทีประชาคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน และได้กำหนดพิธีเปิด เวลา 10.00 น. ในการนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ประกอบด้วย ฝ่ายพิธีการและกิจกรรม, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายจัดสถานที่, ฝ่ายเวทีประชาคม, ฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และรักษาความปลอดภัย

สำหรับกิจกรรมภายในงาน อบจ.สัญจร ครั้งนี้ มีกิจกรรมการแสดงวงดนตรีของฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 (ส่งเสริมการปรองดองสมานฉันท์) การแสดงของนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา อนุบาลเทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลบ้านบางเหนียว เทศบาลบ้านสามกอง เทศบาลเมืองภูเก็ต เทศบาลพิบูลสวัสดี เทศบาลปลูกปัญญาฯ และโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และกลุ่มชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย รพ.อบจ.ภูเก็ต, ตรวจวัดสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ มอบแว่นสายตายาว โดย สนง.เหล่ากาชา จ.ภูเก็ต, สอนสาธิตการทำพวงกุญแจสตรอเบอรี่ ดอกไม้ประดิษฐ์ในกระถาง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ขนมจีโจ้ โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, บริการตัดผมเสริมสวย ข้าวไข่เจียว น้ำแข็งใส โดย วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, รับสมัครเรียนสายอาชีพ บริการนวดฝ่าเท้า โดย กศน.อ.เมืองภูเก็ต, ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว (งดอาหารน้ำ ก่อน 6-8 ชม. โดย สนง,ปศุสัตว์ จ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษากฎหมาย โดย สนง.ยุติธรรม จ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น รับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ โดย สนง.คุมประพฤติ จ.ภูเก็ต, บริการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้คำปรึกษา แนะนำ โดย ศูนย์ดำรงธรรม จ.ภูเก็ต, บริการรับชำระภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พรบ.รถยนต์ โดย สนง.ขนส่ง จ.ภูเก็ต, บริการจัดหางาน โดย สนง.จัดหางาน จ.ภเก็ต, ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรงงาน โดย สนง.แรงงาน จ.ภูเก็ต, แนะนำการแก้ไขปัญหาการจราจรใน จ.ภูเก็ต โดย แขวงการทางภูเก็ต, บริการจดทะเบียนเรือ ต่ออายุใบอนุญาตเรือ โดย สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต, ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน โดย สนง.พลังงาน จ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษาการปรับปรุงบำรุงดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต, บริการมุมหนังสือสำหรับเด็ก โดย สนง.พมจ.ภูเก็ต, สอนสาธิตการทำค็อกเทลสมุนไพร โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ภูเก็ต, ให้คำปรึกษาด้านพืช แจกพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร, จำหน่ายสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย สนง.อุตสาหกรรม จ.ภูเก็ต, ให้บริการงานกองทุนสมทบบทบาทสตรี สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป โดย สนง.พัฒนาชุมชน จ.ภูเก็ต, รับลงบัญชีทหารกองเกิน โดย สนง.สัสดี จ.ภูเก็ต, แจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย สนง.คปภ.จ.ภูเก็ต, บริการฉีดวัคซีนสุนัข-แมว แจกทรายอะเบท แจกยาเบื่อหนู แจกน้ำยาชีวภาค โดย เทศบาลนครภูเก็ต รับเรื่องราวร้องทุกข์ จัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านสุขภาพ ห้องสมุดเคลื่อนที่ และแจกพันธุ์ไม้ โดย อบจ.ภูเก็ต นอกจากนี้ ยังมีบริการจำหน่ายสินค้าราคาถูก เช่น ไข่ไก่ราคาธงฟ้า ถุงเท้าราคาโรงงาน สินค้าอุปโภค-บริโภค และบริการอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งมีเวทีประชาคม ซึ่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ อบจ.ภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต รับฟังความคิดเห็นปัญหาความต้องการของประชาชนในอำนาจหน้าที่

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.862301623844833.1073742004.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.