เลือก ภูเก็ต นำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เลือก ภูเก็ต นำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงานเลือก ภูเก็ตนำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาคใต้
กระทรวงพลังงานเลือก ภูเก็ตนำร่องการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของภาคใต้

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 เมษายน 2558 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประมวล จันทร์พงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอธิปัยต์ บำรุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายศุภยุทธ  สาครบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์พลังงาน เข้าพบนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นโครงการศึกษาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์พลังงานจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายสถิรพงศ์  ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  นายวิโรจน์  คำคง พลังงานจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิสิต กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้มีแนวคิด ริเริ่ม ทำโครงการเพื่ออนุรักษ์พลังงาน โดยจะดำเนินการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจาก ปัจจุบันภาคใต้มีการใช้พลังไฟฟ้า 2,450 เมกะวัตต์ แต่มีกำลังผลิตเพียง 1,600 เมกะวัตต์ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงถึง 320 เมกะวัตต์ นับเป็นจังหวัดที่มีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นอันดับต้นๆของภาคใต้ อย่างไรก็ตามทางกระทรวงพลังงานมีเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน 10 % โดยมีแผนให้ โรงแรม ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ คอนโดมีเนียม ที่มีมากกว่า 200 แห่งเข้าร่วมโครงการ

นายประมวล จันทร์พงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเป้าหมายของกระทรวงพลังงานจะเข้ามาศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเองเป็นจังหวัดที่มีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างสูงอันดับ 3 ของภาคใต้ เพราะฉะนั้นในการส่งเสริมจะเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน โรงแรม ห้างสรรพสินค้าและไฟฟ้าสาธารณะ ในส่วนแรกจะเป็นการศึกษาเพื่อตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณการใช้สัก 10 % หรือประมาณ 32 เมกะวัตต์ โดยหากดำเนินการได้ก็จะทำให้ระบบไฟฟ้าของจังหวัดภูเก็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอกชนเองก็จะสามารถลดค่าใช้จ่าย ค่าต้นทุนในเรื่องของการใช้พลังงานได้ ทั้งนี้คาดว่าการศึกษานี้จะใช้ระยะเวลา 6 เดือน ในการส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง หลอดไฟฟ้า LED  อย่างไรก็ตามต้องเกิดความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน รัฐบาลก็จะสนับสนุนเงินในส่วนหนึ่งเพื่อดำเนินการโดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อสำเร็จแล้วจะส่งต้นแบบให้กับทุกจังหวัดในภาคใต้เพื่อเป็นแม่แบบในการดำเนินการ

นายประมวล กล่าวต่ออีกว่าการใช้พลังงานในภาคใต้ใช้มากกว่าที่ผลิตได้ จึงจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าจากภาคกลาง โรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งจากการพูดคุยกับภาคเอกชน ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภาคเอกชนจะได้รับผลประโยชน์จากการใช้โดยตรงและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ประเทศชาติเองก็สามารถที่จะลดการสร้างโรงไฟฟ้าได้อีกด้วย

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.836256749782654.1073741931.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.