ผู้บริหาร กฟภ.พบภาคอุตสาหกรรมภูเก็ตเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้บริการ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสุเทพ  จิตต์เสรี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการสัมมนาลูกค้าประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคใต้ตอนกลาง ประกอบด้วยจังหวัดนครีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต จัดขึ้น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ถลาง ป่าตอง และลูกค้าประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมเข้าร่วมประมาณ 80 คน

นาย สุเทพ กล่าวถึงการจัดสัมมนาดังกล่าว ว่า เพื่อให้ผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้าราย ใหญ่ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งปัญหาและความต้องการของลูกค้า เพื่อทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้นำไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับหัวข้อในการสัมมนา ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟในพื้นที่ คุณภาพไฟฟ้าในพื้นที่ ที่สำคัญคือ โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัต ( Automatic Meter Reading:AMR) ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารการใช้พลังงานให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเรียกดูข้อมูลการใช้พลังงานผ่านระบบินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเรียกดูข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลังได้ถึง 2 ปี โดยการติดตั้งมิเตอร์ที่เรียกว่า มิเตอร์ AMR แทนการใช้มิเตอร์แบบเดิม โดยมิเตอร์จะส่งข้อมูลทุกๆ 15 นาที ไปยังศูนย์ AMR ในส่วนกลาง จากนั้นก็จะมีการประมวลผล และการ UPDATE ข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถรู้ได้ทันทีหากมีความผิดปกติของมิเตอร์ด้วยการ ALARM เช่น มีการกระทำใดๆ ต่อมิเตอร์ การเปิดฝาตู้มิเตอร์ เป็นต้น ทั้งนี้โครงการพัฒนาการอ่านหน่วยด้วยระบบอัตโนมัติ ( Automatic Meter Reading: AMR) เป็นความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะสร้างความพึงพอใจในงานบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อลูกค้าในระดับสูงสุด

อย่างไรก็ตาม นายสุเทพ กล่าวว่า จากการพูดคุยเบื้องต้นรับทราบว่า ปัญหาที่ผู้ใช้ไฟประสบจะเป็นเรื่องของของไฟตกกับไฟกระพริบ ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ โดยที่ผ่านทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งได้รับประมาณจำนวน 20 ล้านบาท ในการเปลี่ยนลูกถ้วยในพื้นที่ป่าตองและกะรน นอกจากนี้ในปี 2552 ต่อเนื่องถึงปี 2553 อีกจำนวน 46 ล้าน บาท เพื่อปรับเปลี่ยนลูกถ้วยและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด เพื่อให้การจ่ายไฟมีความสมบูรณืเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง โดยในปีนี้มีอัตราการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 7 % แม้ว่าจะน้อยกว่าอัตราการใช้ไฟฟ้าในภาวะปกติซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10% แต่เมื่อเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศถือว่ายังสูงอยู่

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.