ภูเก็ตจัดประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภูเก็ตจัดประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานการณ์ภัยพิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
จังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานการณ์ภัยพิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ห้องประชุมกลุ่มจังหวัดอันดามัน (OSM)  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายประเจียด อักษรธรรมกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและสถานการณ์ภัยพิบัติ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการ  การตรวจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สถานการณ์ภัยพิบัตและการติดตามการปฎิบัติตามนโยบายรัฐบาล ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา มีกำหนดเดินทางไปตรวจพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ที่ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้เพื่อให้การทำงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศทางกระทรวงจึงได้มีการจัดประชุมทางไกลขึ้น

สำหรับเรื่องที่ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เป็นการนำเสนอประเด็นการตรวจติดตามการปฎิบัติราชการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมโยธาการและผังเมืองอธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีป้องกันและบรรเทาภัย สถานการณ์ภัยแล้ง และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ ปี 2558 พร้อมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรายงานการปฎิบัติและนำเสนอข้อมูลของจังหวัดตนเอง

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823821337692862.1073741869.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.