เปิดการประชุมนานาชาติสมาคมอิโคโมสไทย 2554 ที่ภูเก็ต

ชิโน

เมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 54 ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติสมาคมอิโคโมสไทยประจำปี 2554 ว่าด้วยเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองในภูมิภาคเอเชีย (ECOMOS Thailand International Conference 2011 On ASIAN URBAN HERITAGE ) ที่จะมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 17 ตุลาคมนี้ นักวิชาการและตัวแทนนานาชาติทั่วโลก 20 ชาติ ทั้งในภูมิภาคเอเชียได้แก่ประเทศญี่ปุ่น เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนจีน อิหร่าน อาเซอร์ไบจาน ไทย ตลอดจน ประเทศทางทวีปยุโรปคือ ฝรั่งเศส สวีเดนและเยอรมนีและประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมและนายกสมาคมอิโคโมสไทยกล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการด้านการอนุรักษ์ในระดับนานาชาติที่มีต่อมรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียโดยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต สมาคมเพอรานากัน ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ตลอดจนมูลนิธิชุมชนภูเก็ต ที่อิโคโมสคงทำงานต่อไปกับเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์บริเวณย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต เพราะว่า บทบาทนานาชาติที่สมาคมดูแลอยู่ ถ้าทำตามกฎเกณฑ์อะไรทั้งหมด ก็สามารถก้าวไปการเป็นมรดกโลกได้

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม มีตัวแทนนักวิชาการหรือตัวแทนประเทศต่างๆผลัดกันนำเสนอผลงานการศึกษาต่างๆมากถึง 20 เรื่อง เนื่องจากเมื่อมีการประชาสัมพันธ์ว่ากำหนดจัดประชุมที่จังหวัดภูเก็ตแล้วปรากฏว่ามีนักวิชาการนานาชาติส่งรายงานเข้ามาให้พิจารณาควบคู่ไปกับการลงทะเบียนล่วงหน้าร่วม 80 กว่าเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะประเทศอิหร่าน ส่งมาร่วมมากถึง 10 เรื่องแต่รับได้เพียง 3-4 เรื่องเท่านั้นและคณะกรรมการจัดการประชุมจำเป็นต้องคัดเลือกเพื่อให้มีคุณภาพมากที่สุด สำหรับการเสนอรายงานที่น่าสนใจประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนขององค์การยูเนสโก พูดประชาสัมพันธ์ถึงเรื่องของภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญและยากมาก หากประเทศสมาชิกในเอเชียจะทำ ต้องคำนึงถึงด้านใดบ้าง
นอกจากนี้ยังมีหัวข้อของรายงานที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูมรดกโลกหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น ที่ตรงกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทยที่มีพื้นที่มรดกโลกประสบภัยน้ำท่วม ส่วนที่ประเทศอินเดีย มีการนำเสนอเรื่องปัญหาโรงงานยูเนี่ยนคาร์ไบด์ที่เกิดเหตุแก๊สพิษรั่วที่เมืองโบพาลเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2527ที่มีผลไปกระทบหรือรบกวนวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงการฟื้นฟูด้วย ในขณะที่นักวิชาการประเทศศรีลังกาและประเทศบังกลาเทศ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรถโบราณที่แล่นอยู่ในเมือง จะมีการจัดเก็บอย่างไรให้เข้ากับบรรยากาศของเมืองเก่าทั้งหมด ส่วนนักวิชาการไทยเสนอเรื่องการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แนวความคิดของผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในอาคารเก่าในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการสำรวจพื้นที่และอาคารอุตสาหกรรมเก่า ในประเทศไทย ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 หรือในห้วงเวลา 100 ปีตั้งแต่ปี 2393-2493 ด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.