7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนจัดฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนจัดฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนจัดฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมโรยัลภูเก็ต ซิตี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดพิธีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีติดเชื้อไวรัสอีโบลา โดยมีนายนิรันต์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณะภัย คณะวิทยากรจากกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงกลาโหม นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ว่าที่ รต.ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานจากจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎรธานีและกรมบรรเทาสาธารณะภัยเข้าร่วม

นายนิรันต์ พงษ์สิทธิถาวร กล่าวว่า การดำเนินการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งกำหนดขึ้นโดยการวางแผนร่วมกันภายใต้คณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยจะดำเนินการในพื้นที่ 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนฯในพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎรธานี โดยมีผู้ร่วมจำนวน 100 คน สำหรับการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั้งภาคสาธารณะสุขและที่ไม่ได้อยู่ในภาคสาธารณะสุขเกิดความเข้าใจร่วมกันในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และเพื่อทดสอบการประสานงานและการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนแนวทางตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งภาคสาธารณะสุขและที่ไม่ได้อยู่ในภาคสาธารณะสุข ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีพบผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคสาธารณะสุขและที่ไม่ได้อยู่ในภาคสาธารณะสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีพบผู้ต้องสงสัยและผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสอีโบลา และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมแผนฯมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสามารถนำแนวทางที่ได้รับไปปฏิบัติร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบต่อไป

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.