ผู้ว่าฯภูเก็ต เร่งการดำเนินงาน ตามแผน แก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าฯภูเก็ต เร่งการดำเนินงาน ตามแผน แก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าฯภูเก็ต ติวเข้มส่วนราชการ
ผู้ว่าฯภูเก็ต ติวเข้มส่วนราชการให้เร่งการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มีนาคม 2558  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2558  โดยมี น.อ.บวร พรหมแก้วงาม รอง ผอ.กอ.รนม.ภูเก็ต นายภาคภูมิ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นาย  นิสิต  กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการได้ดำเนินการตามแผนการที่วางไว้ทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามนอกจากนี้ยังเป็นการรับทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม การควบคุมการระบาดของยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติด การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เป็นต้น

ทั้งนี้ทางผู้ว่าฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการต่างๆได้มีการจัดทำแผนรองรับไว้แล้วให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้มีการอนุมัติเพื่อให้การทำงานในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.822237574517905.1073741857.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.