ภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัด หลังนทท.ร้องเรียนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากมูลนิธิสุนัขในซอย และผู้ที่เกี่ยวข้องตามโครงการภูเก็ตปลอดสุนัขจรจัด เข้าร่วมประชุม

นายตรี กล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากว่า มีสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว และวัด ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสร้างความรำคาญ ความสกปรก ความไม่ปลอดภัย และรวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และบางครั้งสุนัขจรจัดบางตัวที่ดุร้าย ได้กัดนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เร่งหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในจังหวัดภูเก็ต

ด้าน นายวีรภาพ เติมเกียรติไพศาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากข้อมูลเบื้องต้นซึ่งปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมไว้ ระบุว่าจังหวัดภูเก็ตมีสุนัขทั้งสิ้นประมาณ 14,000 ตัว ซึ่งเป็นสุนัขจรจัด และสุนัขบ้าน ส่วนจำนวนที่แน่นอนจะต้องมีการสำรวจที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

นาย วีรภาพ ได้กล่าวถึงการควบคุมสุนัขจรจัดที่ผ่านมาด้วยว่า ปศุสัตว์จังหวัดได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำหมันสุนัข และจับสุนัขจรจัดในแหล่งท่องเที่ยว ไปไว้ที่บ้านพักสุนัขจรจัดที่สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต แต่ปัญหาสุนัขจรจัดก็ไม่ได้หมดไป เนื่องจากสุนัขออกลูกมาก โดยสุนัข 1 ตัว ออกลูกปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 6-8 ตัว รวมถึงเจ้าของสุนัขขาดความรับผิดชอบ เกิดความเบื่อหน่ายหรือเมื่อสุนัขหมดความสวยงามก็จะนำสุนัขที่เลี้ยงไปปล่อย ในชุมชน และแหล่งสาธารณะ

“ที่ ผ่านมาปศุสัตว์ไม่ได้นิ่งดูดาย ได้เข้าไปแก้ปัญหา โดยเฉพาะการทำหมัน และนำสุนัขมาเลี้ยง ซึ่งยอมรับว่ายังไม่ได้ผล เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก” ส่วน การควบคุมสุนัขจรจัดตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายนั้น นายวีรภาพ กล่าวว่า ได้กำหนดไว้แล้ว 2 แนวทาง คือ การทำหมัน และการฝังไมโครชิฟ แต่ในเบื้องต้นจะต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสำรวจประชากร สุนัข และแมว ทั้งที่มีเจ้าของ และจรจัดทุกพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด

ขณะที่นายปราโมทย์  สร้าง หลัก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง กล่าวยอมรับว่า สุนัขจรจัด ได้สร้างปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะในวัดฉลอง ซึ่งมีสุนัขจรจัดเพิ่มจำนวนมากขึ้น ประมาณกว่า 100 ตัว สร้างความรำคาญให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเฉลี่ยกว่าวันละ 1,000 ราย  ที่ผ่านมาทางวัดได้แก้ไขโดยได้สร้างที่พักให้สุนัข มีการกั้นรั้วในเนื้อที่กว่า 1 ไร่ แต่ถูกมูลนิธิกล่าวหาว่าทารุณสัตว์ แล้วได้ให้คนเข้าไปตัดกรงปล่อยสุนัขออกมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมและแก้ไขปัญหานี้ได้

“ที่ ผ่านมา อบต.ฉลอง ได้เข้าไปกำจัดสุนัขในวัดฉลองมาแล้ว เนื่องจากมีความจำเป็น เพราะเป็นสุนัขดุร้าย และกัดนักท่องเที่ยวโดย แต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวแล้วผมว่า จังหวัดภูเก็ตจะต้องมาดูในภาพรวมว่า จะมีจำนวนสุนัขได้กี่ตัว และที่เหลือ ก็ต้องถูกกำจัดออกไป เพราะไม่เช่นนั้น เราไม่สามารถควบคุมได้ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นก็มองว่าทางปศุสัตว์น่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนให้ ท้องถิ่นทุกถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน”

ด้าน ตัวแทนมูลนิธิสุนัขในซอย กล่าวว่าสุนัขจรจัดเกิดจากเจ้าของที่ไม่ต้องการเลี้ยงสุนัข เนื่องจากมีเหตุผลบางอย่าง แล้วนำสุนัขไปปล่อย ดังนั้นปัญหานี้จึงเกิดจากคนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้น มีความเห็นว่าแนวทางการทำหมันสุนัข เป็นแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมามูลนิธิได้เข้าไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ รวมถึงได้เข้าไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วย ส่วนแนวทางการฝังไมโครชิฟสุนัข นั้น ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้ทราบถึงประวัติของสุนัข แต่แนวทางนี้จะได้ผลสมบูรณ์ ก็ต้องประสานกับการมีฐานข้อมูลของสุนัขพร้อมแล้ว เนื่องจากเมื่อมีการสแกนสุนัขและนำมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ก็จะทำให้ทราบประวัติสุนัขได้

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุข จ.ภูเก็ต กล่าวว่า การ แก้ปัญหาสุนัขจรจัดในส่วนการดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย เช่น การสำรวจข้อมูลผู้ครอบครองจำนวนสุนัข การขึ้นทะเบียนสุนัข ตลอดจนการฝังไมโครชิป ถือเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการรณรงค์ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน หรืออาจมีการหาพ่อแม่อุปถัมภ์ให้กับสุนัขจรจัด เพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องงบประมาณแทนภาครัฐที่มีงบประมาณจำนวนจำกัด ที่สำคัญคือ คนที่เลี้ยงสุนัขจะต้องนำสุนัขมาทำหมัน รวมทั้งการเร่งทำหมันสุนัขจรจัดทั้งหมดเพื่อไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์จนเพิ่ม ปริมาณเช่นทุกวันนี้

Related Post

One Comment

  • สุนัขจรจัดควรจะรวมถึงสุนัขที่มีคนเลี้ยงแต่ไม่รับผิดชอบค้วย บ.สวนเนรมิตร ลิพอน อ.ถลางมี่อยู่มากจริงมีหน่วยงานไหนช่วยได้บ้างบ้างที่กระโดดจากบ้านข้างๆเข้ามาในบ้านเราเพราะหมู่บ้านนี้รั้วเตี้ยทั้งหน้าบ้านหลังบ้าน

    Reply

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.