60 ครัวเรือนแห่งความดี

60 ครัวเรือนแห่งความดี

60 ครัวเรือนแห่งความดี
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถเข็น และรอกสำหรับออกกำลังกาย ตามโครงการ “60 ครัวเรือนแห่งความดี พัฒนาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมธัญญจิตรา รีทรีท (โรงแรมธัญญปุระ) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตนายสัญญา ศรีเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน้างานของรัฐ สมาชิกสภา อบจ. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาคเอกชน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ซึ่งมี นายวีระ เกิดศิริมงคล นายอำเภอถลาง เป็นประธาน

โดยในการประชุมครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมาย โดยสนับสนุนรถเข็น และรอกสำหรับออกกำลังกายแก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 1 ครัวเรือน ตามโครงการ “60 ครัวเรือนแห่งความดี พัฒนาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826681504073512.1073741896.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.