ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ร่วม โครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม 2552 เพื่อสำรวจทรัพยาการด้านการสื่อสารที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ของเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย พร้อมการวางแผน และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการบริหารจั

Related Post

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล

เวลา 09.30 น. วันที่ 16 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย