ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ร่วม โครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม 2552 เพื่อสำรวจทรัพยาการด้านการสื่อสารที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ของเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย พร้อมการวางแผน และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการบริหารจั

Related Post

ผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ตประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับสถานศึกษา

ผู้ว่าฯ จังหวัดภูเก็ตประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนสำหรับสถานศึกษา

วันที่ 13 ก.พ 61 ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต