ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม

เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  ร่วม โครงการฝึกซ้อมแผนการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ด้านการสื่อสาร ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม 2552 เพื่อสำรวจทรัพยาการด้านการสื่อสารที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ของเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย พร้อมการวางแผน และซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนการบริหารจั

Related Post