สำนักงาน กกต.ภูเก็ตจัดโครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยครอบคลุมทุกอำเภอ

เมื่อ บ่ายวันที่ 10 กันยายนนี้ นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบผลการดำเนินการและติดตามความก้าวหน้าโครงการต่างๆที่จัดขึ้นใน ปี 2552
ทั้งนี้ที่ประชุม รับทราบเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือก ตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต หลังจากที่มีคณะกรรมการจากกกต.ส่วนกลาง มาตรวจติดตาม และในขณะนี้ การก่อสร้างอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือเสร็จเรียบร้อยเพียง ร้อยละ 5 เท่านั้น และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง จะต้อง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ตามกำหนดการเดิม จะต้องแล้วเสร็จ ในเดือนเมษายน2553อย่างไรก็ดี ในช่วงที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างได้ตามแผนงานเดิม

สำหรับในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ต ไม่มีการจัดการการเลือกตั้งในทุกระดับดังนั้น ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตจึงจัด กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาธิปไตย พรรคการเมืองในทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือเน้นไปที่การจัดกิจกรรมในโครงการ ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2552 ขยายผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข รวมถึงการสร้างความสำคัญและคุณค่าของการเลือกตั้งผ่านเครือข่ายลูกเสือ กกต. โดยจัดฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและจัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยไปแล้ว ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต และกำหนดจัดฝึกครั้งใหม่ที่โรงเรียนกะทู้วิทยาในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายนนี้ และจะมีการฝึกทบทวน ที่โรงเรียนเมืองถลางอีกส่วนหนึ่งด้วย

นอกจากนี้กำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยในระดับจังหวัด ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตรอบคัดเลือก ในเช้าวันที่ 15 กันยายนและ ในบ่ายวันเดียวกัน จะเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผ่านทางสถานีวิทยุ อสมท.ภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.