ทต.ศรีสุนทร จัดค่ายภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

ทต.ศรีสุนทร จัดค่ายภาคฤดูร้อน ประจำปี 2558

ทต.ศรีสุนทร จัดค่ายภาคฤดูร้อน (Day Camp) ประจำปี 2558
ทต.ศรีสุนทร จัดค่ายภาคฤดูร้อน (Day Camp) ประจำปี 2558

เมื่อเวลา 09.00 น . วันนี้ (8 เม.ย. 58)  ที่โรงเรียนบ้านร่าเรือ  นายวรวุฒิ  ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร เป็นประธานเปิดค่ายภาคฤดูร้อน (Day Camp) ประจำปี 2558 โดยมีนางสมจิต หลิ่มพัฒนวงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู วิทยากร ตลอดจนผู้เข้าค่ายร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจถนัด และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ป้องกันให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติด หลีกเลี่ยงอบายมุข และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี มิสติปัญญาที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

สำหรับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ทั้งหมด 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ ณ ร.ร.บ้านม่าหนิก  2.กิจกรรมเข้าค่ายนาฏศิลป์ ณ ร.ร.วัดศรีสุนทร  3.กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ณ ร.ร.อนุบาลศรีสุนทร  4. กิจกรรมเข้าค่ายการงานและอาชีพ  ณ ร.ร.บ้านท่าเรือ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 160  คน แบ่งออกเป็นกิจกรรมละ 40 คน ระยะเวลาการอบรม 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-30 เมษายน 2558 ซึ่งทำการสอบโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการสอบเป็นอย่างดีและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเป็นผู้ประสานและดูแลเด็กตลอดการอบรม

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831099993631663.1073741914.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.