ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าเลียนแบบ

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 4 กันยายนนี้ที่ห้องจามจุรี 2 โรง แรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต พล.ต.ต.พิกัด ตันติพงษ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และนางวณาวรรณ นันทิยะกุล นายด่านศุลกากรภูเก็ต ร่วมกันเป็นประธานเปิดการอบรมวิธีการตรวจสอบสินค้าปลอมและสินค้าเลียนแบบ ที่ทางบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับโนเกีย คอร์ปอเรชั่น, โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, ดิอาจิโอ แบรนด์ บี.วี., เนอร์เวอร์ส แทตทู, อิงค์, อะ ดิดาส เอยี และลาคอสท์ เอส.เอ. จัดขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรภูเก็ต สงขลา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

นาง สาวสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง ทนายความที่ปรึกษา บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เป็นตัวแทนฝ่ายกฎหมายของโนเกีย คอร์ปอเรชั่น, โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น, ดิอาจิโอ แบรนด์ บี.วี., เนอร์เวอร์ส แทตทู, อิงค์, อะ ดิดาส เอยี และลาคอสท์ เอส.เอ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการปราบปรามด้านการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญา และที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้มีการดำเนินการปราบปรามมาอย่างต่อเนื่องจริงจัง แต่ยังมีปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์

ทนาย ความที่ปรึกษา บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่าเพื่อเป็นการเสริม สร้างความร่วมมือ และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบ สินค้าปลอมและเลียนแบบ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และช่วยส่งเสริมให้การปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นและในช่วงที่ผ่านจัดสัมมนาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย กรุงเทพมหานครและล่าสุดที่จังหวัดภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.