ภูเก็ตได้งบสนับสนุน 2 พันล้านบาท ก่อสร้างศูนย์ประชุมนานาชาติ

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยถึงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 หรือแผนปฎิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ว่า ขณะนี้รัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวงเงิน 4 แสน ล้านบาท ถัดจากนี้ก็จะเป็นในส่วนของการออกพระราชบัญญัติเรื่องของการอนุญาตให้ กระทรวงการคลังไปกู้เงินดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งก็อยู่ระหว่างเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ก็คาดว่าถ้าไม่มีอะไรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็จะผ่านได้ แล้วก็จะมีการนำเงินงบประมาณเหล่านี้มาพัฒนาประเทศได้เต็มรูปแบบ เพื่อให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจที่เราคาดว่าปลายปีนี้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2552 เศรษฐกิจจะขยายตัว แล้วก็จะเป็นบวก ประกอบกับถ้าได้งบของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งไปพัฒนาพร้อมๆ กัน ซึ่งอีกประมาณเดือนตุลาคม จะมีการลงมือก่อสร้างแล้ว เม็ดเงินก็จะไหลหมุนเวียนในประเทศ ก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

นางอัญชลี กล่าวถึงการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 53 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ก็เป็นการรับในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เราก็จะได้มีเงินใช้จ่ายได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม ที่จะถึงนี้ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต ก็จะมีในเรื่องแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ซึ่งจะไปอยู่ในส่วนของกระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องศูนย์ประชุมนานาชาติ จ.ภูเก็ต ก็ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าจะได้ ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างประมาณ 2 พัน ล้านบาท ส่วนแบบที่กำลังออกอยู่นี้ทางกรมธนารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบ ก็อยู่ระหว่างการออกแบบ แล้วเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนขอให้เป็นศูนย์ประชุมที่มีทั้งสถานที่ ประชุมแล้วก็เป็นแอ็กอิบิชั่นฮอล์ในการสาธิตงานต่างๆ ด้วย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราดูกันไปถึงในระดับนานาชาติ ในอนาคตมีงานไอทีบีที่เยอรมัน ก็จะมีแอ็กอิบิชั่นฮอล์อย่างนี้ใหญ่ๆ หรือที่อังกฤษเองก็ตาม ต่อไปในอนาคตถ้าเราสามารถสร้างศูนย์ประชุมที่ได้มาตรฐานชัดเจน แล้วก็เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอนาคตเราอาจจะรองรับงานระดับนานาชาติ เช่น ไอทีบี ได้ไปในคราวเดียวกันด้วย ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี เป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มไมค์ คือศูนย์ประชุม ปกติเรามีคนมาท่องเที่ยวในประเทศ โดยเฉพาะที่ภูเก็ตปีละประมาณ 5 ล้าน คน แต่กลุ่มของไมค์ก็จะมาเพิ่มอัตราส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น อยู่ที่ว่าคนภูเก็ตจะสามารถมีศักยภาพในการรับมือจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม ขึ้น มีทักษะและก็มีศักยภาพที่จะรองรับศูนย์ประชุมใหญ่หรือเปล่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบทบทวน ในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ในอนาคต

สำหรับสถานที่ก่อสร้าง อยู่ใน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต จำนวน 150 ไร่ ซึ่งเป็นที่ของธนารักษ์ แต่อยากจะได้เนื้อที่เพิ่มประมาณ 200 หรือ 300 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในส่วนต่างๆ ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตอนนี้ต้องไปตกลงกับทางอุทยาน ส่วนในเรื่องของแบบก็จะออกแบบครอบคลุม ใน 150 ไร่แรกก่อน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.