ภูเก็ต เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก

ภูเก็ต เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก

ภูเก็ตเตรียมพร้อมจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ห้องรับรองศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต. เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก พร้อมด้วย นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือการเตรียมงานการจัดการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก (16th World Pencak Silat Championship 2015 ) ระหว่างวันที่ 7 – 17 มกราคม 2558 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิด มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 390 คน จาก 32 ประเทศ โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการเตรียมการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพถึงแม้จะเป็นการแข่งขันที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักแต่ก็ถือว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดภูเก็ตในการแสดงความเป็นเจ้าภาพที่ดี โดยการดำเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายเลขานุการ การจัดการแข่งขัน ด้านเทคนิค สถานที่ การรักษาความปลอดภัยจราจร แพทย์พยาบาล ฝ่ายที่พัก อาหารตลอดจนฝ่ายอื่น ๆ จะมีการประชุมชี้แจงข้อมูลชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 นี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.