วันทะเลโลก ประจำปี 2565 รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร

วันทะเลโลก ประจำปี 2565 รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 1 นายศุภชาติ กิจดำเนิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอกะทู้ เขต 2 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 7 หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2565 รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร “Revitalization : Collective Action for the Ocean” โดยมี นายวรวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน และนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ สวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันทะเลโลก” หรือ “World Oceans Day” เพื่อให้โลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทะเลและทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสู่ความยั่งยืน โดยในปี 2565 กำหนดการจัดงานภายใต้แนวคิด “Revitalization : Collective Action for the Ocean” หรือ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของพลังมวลมนุษยชาติในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันการแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าเป็นปัญหาขยะทะเล ปัญหาคุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม รวมถึงปัญหาการทำประมงอย่างเกินศักยภาพ และยังสะท้อนไปถึงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

สำหรับวันทะเลโลกในปีนี้ ได้เลือกพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่จัดกิจกรรม โดได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน รวมถึงองค์ระหว่างประเทศ และมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ กว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.