สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 66 ปี

สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 66 ปี

สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต  จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 66 ปี
สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 29 ก.ย.58 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต ในนามของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา  จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนและครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทย โดยมีนางสาว  วาง ฮุ่ย เจียน รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายจีน และนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายไทย  โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชน และ นักธุรกิจ ทั้งชาวจีน ชาวไทย จากจังหวัดภูเก็ต พังงา และ กระบี่ เข้าร่วมพิธี   ซึ่งบรรยากาศในพิธีเต็มไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน

นางสาว วาง ฮุ่ย เจียน  รองกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาและหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนประตำภูเก็ต กล่าวถึงการจัดพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้ว่า  นับตั้งแต่มีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นเมื่อ 66 ปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลา 30 กว่าปีของการปฏิรูปและการเปิดประเทศต่อโลกภายนอก พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำประชาชนจีนทุกชนชาติเดินตามเส้นทางลัทธิสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีนอย่างแน่วแน่จนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ  ปัจจุบันประเทศจีนพัฒนาประเทศเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก โดยมี  GDP ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่กว่า 7,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อปี   ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกำลังดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ที่เสนอให้สร้างประเทศชาติให้เป็นสังคมกินดีอยู่ดีรอบด้าน ดำเนินการปฏิรูปเชิงลึก บริหารประเทศด้วยการถือกฏระเบียบเป็นหลัก บริหารพรรคอย่างเคร่งครัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสองประการในแต่ละศตวรรษตลอดจนบรรลุความฝันแห่งจีนที่จะพัฒนาประเทศจีน  ทั้งนี้จากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้ในปี  2015 ในช่วงครึ่งปีแรกอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจจีนอยู่ที่  ร้อยละ 7 ซึ่งเป็นอันดับต้นของเศรษฐกิจโลก

ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับราชอาณาจักรไทยนั้น  ประชาชนทั้งสองประเทศ มีความใกล้ชิดและผูกพันกันมีการติดต่อร่วมมือกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่แน่นแฟ้น เป็นระยะเวลา 40 ปีแล้วนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ  สำนักงานกงสุลจีนประจำภูเก็ต เป็นสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลา และเป็นองค์กรกงสุลแห่งที่ 4 ที่รัฐบาลจีนจัดตั้งขึ้นในราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ รวมทั้งผลักดัน การแลกเปลี่ยน ความร่วมมือ ร่วมถึงการท่องเที่ยวระหว่างกัน

ในโอกาสนี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า  สาธารณรัฐประชาชนจีนและราชการอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งประชาชนทั้งสองประเทศนั้น มีความสัมพันธ์อันดี มีความใกล้ชิด และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน ทั้งนี้ ในย่างก้าวสู่ปีที่ 41 แห่งความสัมพันธ์ทางการทูต ขอให้ทั้งสองประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองเท่าเทียมกัน เป็นหุ้นส่วนที่ดี พร้อมเดินไปด้วยกัน รวมทั้งมีมิตรภาพที่ดีต่อกันอย่างยั่งยืนและยาวนานต่อไป

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.