หลายหน่วยงานในภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรมในงาน “วันเด็กแห่งชาติ 2554”

วันเด็กแห่งชาติด้วยในวันเสาร์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนมกราคมทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปี 2554 นี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2554 ไว้ว่า  “รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ” ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของตนเอง ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็ก ให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเด็กอนาคตของชาติต่อไป

สำหรับในจังหวัดภูเก็ต มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2554 ในหลายพื้นที่อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดที่บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีกิจกรรมให้เด็กเข้าชมห้องทำงานและนั่งเก้าอี้ทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต การจัดคอนเสิร์ตไอซ์ ศรัณยู การมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น, เทศบาลนครภูเก็ต จัดกิจกรรมที่บริเวณสะพานหิน, เทศบาลตำบลรัษฎาร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมที่หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลรัษฎา, เทศบาลตำบลวิชิต จัดที่ สวนศรีภูวนาถ, อบต.ศรีสุนทร จัดบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ศรีสุนทร ศรีภูวนาถ, กิจกรรมตามซุ้มต่างๆ การทายปัญหา กิจกรรมการแสดงบนเวที  มีการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ การมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส, กิจกรรมตามซุ้มต่างๆ การทายปัญหา กิจกรรมการแสดงบนเวที เป็นต้น, อบต.ป่าคลอก (จัดวันที่ 7 ม.ค. 54) อบต.สาคู จัดที่วัดมงคลวนาราม (ทางเข้าหาดในยาง)

ด้านทัพเรือภาคที่ 3 มีการเปิดให้เยาวชนเข้าชมนิทรรศการ และเยี่ยมชมเรือหลวงบางปะกง ชมเฮลิคอปเตอร์ จากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 ตลอดจนมีการแสดงวงดนตรีโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง สลับกับชุดการแสดง จากนั้น พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผบ.ทรภ.3 เดินทางถึงเวทีการแสดงเพื่อจับรางวัลแจกของขวัญให้กับเด็ก นอกจากนี้ยังมีการตอบปัญหา และแจกรางวัลให้กับเด็ก การแสดงประกอบอาวุธ จากกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา การแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ การแสดงเครื่องบินเล็ก การแสดงประกอบอาวุธ จาก กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือพังงา การแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล จากศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ การจับรางวัลแจกของขวัญให้กับเด็ก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหลายหน่วยงาน อาทิ รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.กรุงเทพภูเก็ต,ท่าอากาศยานภูเก็ต, ม.ราชภัฎภูเก็ต, บริเวณวงเวียนกะรนราษฎร์สุขสันต์โดยเทศบาล ต.กะรน, บริษัทในเครือลากูน่า จัดที่บริเวณสวนลากูน่า ภูเก็ต, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, สำนักข่าว ซิตี้นิวส์, ศาลเจ้าปุดจ้อและศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เป็นต้น

Related Post

One Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.