อบต.เชิงทะเล รับฟังความคิดเห็นปรับปรุงอาคารอนุสรณ์สถานฯ

อบต.เชิงทะเล รับฟังความคิดเห็นปรับปรุงอาคารอนุสรณ์สถานฯ

อบต.เชิงทะเล รับฟังความคิดเห็นปรับปรุงอาคารอนุสรณ์สถานฯ

เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 13ธ.ค.2555 ที่ห้องประชุม ชั้น3 อาคารองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล  นายมาแอ่น สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นของการปรับปรุงอาคารอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่1/2555 โดยมีนางปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ ประธานกลุ่มผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองภูเก็จ นายวชิระ สกุลชิต ปลัด อบต.เชิงทะเล  นายไพรัช ศุภผล ผอ.กองการศึกษาฯ นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ผศ.สมหมาย กล่าวว่า ด้วยหาดสุรินทร์ในเขตพื้นที่ของ อบต. เชิงทะเลเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติ ที่เคยเป็นสถานที่รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2502 จึงได้เสนอให้ อบต.เชิงทะเล ปรับปรุงอาคารที่ตั้งอยู่ที่หาดสุรินทร์เป็นแหล่งการเรียนรู้ เช่น เป็นสถานที่ถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว สถานที่ให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ในเรื่องของภาพถ่ายพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ที่เป็นการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ และยังเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของ อบต.เชิงทะเล และจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากบริเวณดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.