ทต.ฉลองประชุมความคืบหน้างานวันเด็กแห่งชาติ

ทต.ฉลองประชุมความคืบหน้างานวันเด็กแห่งชาติ

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ นายษณกร โล่ห์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลฉลอง นางสาวปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการกองต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม

ทต.ฉลองประชุมความคืบหน้างานวันเด็กแห่งชาติ เน้นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วม
นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีผู้ร่วมสนับสนุนเป็นจำนวนมากจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ของรางวัล การแสดงและซุ้มภายในงาน สำหรับเด็ก ๆ จำนวนกว่า 200 คนที่จะมาร่วมงาน
นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันจัดงานอย่างเต็มที่ ใส่ใจรายละเอียด เช่น จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เด็ก ๆ ชอบ เน้นกิจกรรมตามวัยที่สร้างความตื่นเต้นและให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วม โดยได้มอบหมายให้นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกฯ เป็นผู้ดำเนินการดูแลความเรียบร้อยของกิจกรรม
#เทศบาลตำบลฉลอง #นายกสำราญ #ฉลองน่าอยู่คู่คุณธรรม #วันเด็ก #วันเด็กแห่งชาติ2560 #ChildrensDay2017

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.