นายกเทศมนตรี ต.ฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการ ฉลองน่าอยู่ น่ามอง

นายกเทศมนตรี ต.ฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการ ฉลองน่าอยู่ น่ามอง

นายกเทศมนตรี ต.ฉลอง เป็นประธานเปิดโครงการ ฉลองน่าอยู่ น่ามอง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล เป็นประธานเปิดโครงการ ฉลองน่าอยู่ น่ามอง ( Big Cleaning Day ) ณ ซอยเข้งหงวน หมู่ที่ 5 บ้านนากก ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง พนังงานจ้างเทศบาลตำบลฉลอง เข้าร่วม

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย พัฒนาพื้นที่ตำบลฉลองให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความสามัคคีให้เกิดขึ้น เสริมสร้างวินัยการรักษาความสะอาดของชุมชน และประกาศสงครามขยะในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.