เปิดงานเทศบาลฉลองพบประชาชน ประจำปี 2557

เปิดงานเทศบาลฉลองพบประชาชน ประจำปี 2557

 

เปิดงานเทศบาลฉลองพบประชาชน ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.57 ที่วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลฉลองจัดกิจกรรมงานเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชน ประจำปี 2557โดยมีนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานเปิดงาน มีนายทะนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลอง เข้าร่วมกิจกรรม

นายสำราญ กล่าวถึงการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลฉลองพบประชาชนประจำปี 2557 ว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายด้านการให้บริการประชาชน โดยเน้นให้บริการประชาชนทุกคนที่ไปติดต่อราชการต้องได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลฉลองนั้น ยังมีประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเดินทางไปรับบริการต่างๆ ได้ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล เทศบาลตำบลฉลองจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง แบ่งเบาภาระของประชาชนในกรณีที่ไม่สามารถไปขอรับบริการในวันและเวลาราชการได้ นอกจากนี้ยังเป็นการมารับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนของทางราชการสู่ประชาชนด้วย และเป็นการตอบสนองนโยบายของภาคราชการที่เน้นการให้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้บริการประชาชน กว่า 30 หน่วยงาน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลอมพระเกียรติ วิทยาลัยสารพัดการศึกษานอกโรงเรียน บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาราไวย์ ธนาคารธนชาติสาขาห้าแยกฉลอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาห้าแยกฉลอง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ มหาชนจำกัด เป็นต้น

อย่างไรก็ตามภายในงานยังมีอาหารกลางวันและอาหารว่างไว้บริการประชาชนและผู้ที่เข้าร่วมงานด้วย ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลกุศลธรรม 45 บริษัท เทสโก้โลตัส จำกัด สาขาฉลอง และน้ำดื่มจากมูลนิธิกุศลธรรม และศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง ด้วย

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.