ตำบลฉลอง จัดงานเทศบาลฟบประชาชน ประจำปี 2556

ตำบลฉลอง จัดงานเทศบาลฟบประชาชน ประจำปี 2556

ตำบลฉลอง จัดงานเทศบาลฟบประชาชน ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2556 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิด โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2556 ซึ่งทางเทศบาลตำบลฉลอง ร่วมกับหน่วยงาน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ข้าราชการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคเอกชน และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ภายในงานได้มีการนำบริการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนมาร่วมออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ให้บริการและจำหน่ายสินค้าราคาถูก รวมกว่า 30 หน่วยงาน

อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลฉลอง, วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต สำนักงานยุติธรรม, มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต, ร้านพรทิพย์ภูเก็ต เป็นต้น รวมทั้งการบริการของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลฉลอง เช่น สำนักปลัดฯ กองช่าง กองการศึกษา เป็นต้น

นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า การจัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ฯ เพื่อตอบสนองการให้บริการประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง แบ่งเบาภาระของประชาชนในกรณีที่ไม่สามารถขอรับบริการในเวลาราชการ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ประชาสัมพันธ์โครงการ และนโยบายเร่งด่วนของทางราชการ และเพื่อตอบสนองนโยบายราชการที่เน้นการให้บริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ด้านการให้บริการประชาชน โดยเน้นการให้บริการประชาชนทุกคนที่ไปติดต่อราชการ จะต้องได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉลองได้รับการบริหารด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตลอดจนได้รับการบริการจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกเวลาราชการและนอกสถานที่

และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางบมจ.โฮมดปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาภูเก็ต (ฉลอง) ได้บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่องให้กับเทศบาลตำบลฉลองผ่านทางนายสำราญ จินดาพล เพื่อมอบต่อไปยังโรงเรียนวัดลักฐิวนาราม หรือวัดใต้ โรงเรียนบ้านฉลอง และศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลฉลอง เพื่อให้เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับน้องเยาวชนในพื้นที่ฉลองต่อไป

Related Post

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เช็คลิสต์ชิลๆ เข้าภูเก็ต หลังเปิดประเทศ 1 พ.ย. เดินตัวปลิวเที่ยวสบาย

เปิดประเทศตั้งแต่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อนทั้งไทยทั้งเทศทั่วโลก ถามกันมาแน่น อยากจะบินลัดฟ้ามาภูเก็ต จัดทริปล่องเรือ ดำน้ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.