นายกฯฉลอง เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรฉลอง

นายกฯฉลอง เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรฉลอง

นายกฯฉลอง เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรฉลอง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 59 เวลา 10:30 น. ณ บริเวณสถานีตำรวจภูธรฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ. พีรยุทธ การะเจดีย์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายที่ทำการสถานีตำรวจภูธรฉลอง โดยมี พ.ต.อ. นพดล ถิรประวัติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรฉลอง พร้อมด้วย นาย สำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ สภ.ฉลอง กลุ่มแม่บ้านและส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรฉลอง ตั้งอยู่ที่ 49 หมู่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2468 ต่อมาในปี 2529 ได้ยกฐานะให้ข้าราชการตำรวจระดับสัญญบัตรระดับสารวัตรเป็นหัวหน้าสถานี และทางกรมตำรวจได้มีการยกฐานะ มีหัวหน้าสถานีเป็นระดับผู้กำกับการ ปัจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตำบล คือ ตำบลฉลองกับตำบลราไวย์ ซึ่งทั้ง 2 ตำบลคือเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ เกาะแกะต่างๆ มีชื่อเสียงระดับโลก

ด้านการพัฒนาที่ทำการนั้นเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 ทางสถานีได้มีการเขียนโครงการของบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาสถานี เพื่อให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นที่พอใจแก่ประชาชนที่มารับใช้บริการและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ รวมถึงการจัดทำป้ายที่ทำการสถานีใหม่ขึ้น ทางสถานีจึงได้จัดพิธีเปิดป้ายดังกล่าวขึ้น

พ.ต.อ.พีระยุทธ กล่าวว่า ทางสถานีตำรวจภูธรฉลองมีพื้นที่รับผิดชอบที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิอบอีกด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.