ประชุมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณ ทต.ฉลอง

ประชุมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ณ ทต.ฉลอง

ประชุมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เทศบาลฉลอง ประชุมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานเปิดประชุมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง  เจ้าหน้าที่ พนังงานเทศบาลตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ อ่าวฉลองวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทวี วรรณนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรในการประชุมโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง  เจ้าหน้าที่ พนังงานเทศบาลตำบลฉลอง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.