ทต.ฉลอง ประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ทต.ฉลอง ประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

ทต.ฉลองประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559
ทต.ฉลองประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 11) ของเทศบาลตำบลฉลอง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง  (ชั้น 2) โดยมี นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง นางสมใจ ทองสมบัติ  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลฉลอง เข้าร่วม

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลฉลอง ได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลฉลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อให้เด็ก เยาวชน ในตำบลฉลองและตำบลใกล้เคียง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยร่วมสนุกบนเวที เล่นเกมส์ และการละเล่นอื่นๆ ตามซุ้มที่ได้จัดเตรียมไว้ พร้อมมอบของขวัญของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่เด็กๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น จึงได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อกำหนดกิจกรรมสำหรับการจัดงานในวันดังกล่าว

ทต.ฉลองประชุมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตำบลฉลอง ประจำปี 2559 http://news.phuketindex.com/government/chalong-23-228213.html

Posted by Phuket Journal on Monday, December 14, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.