ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช

ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
ทต.ฉลองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา19.00น. ที่บริเวณลานหน้าพระอุโบสถ  วัดลัฎฐิวราราม  ตำบลฉลอง  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ดร.ประเจียด  อักษรธรรมกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวาคมประจำปี 2558 โดยมี  นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง นายเชษฐ์นาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง  นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉลอง นายษณกร โล่แก้ว เลขานุการนากเทศมนตรีตำบลฉลอง นาย ทะนง  โตนด  ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลอง  ข้าราชการทุกฝ่าย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม

นายทนง โตนด ประธานสภาเทศบาลตำบลฉลองในฐานะประธานจัดงาน   เปิดเผยว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทางราชการจัดให้เป็น “ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติ ” อันเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า พระองค์ทรงเป็น “ พ่อของแผ่นดิน ” พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ปกเกศเกล้าเหล่าพสกนิกรไทย

ทางเทศบาลตำบลฉลองจึงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติและจัดพิธีถวายพระพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม และวันพ่อแห่งแห่งชาติประจำปี 2558 ขึ้น  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ดังได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีย์กิจและปรากฏในพระราชดำริของพระองค์ อันทรงคุณประโยชน์อย่างมากมายให้กับพสกนิกรชาวไทย และเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในตำบลฉลองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการเดินเทิดพระเกียรติ  ถวายเครื่องสักการะ ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ของส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ภาคประชาชนและการจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เทศบาลตำบลฉลองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ธันวามหาราชประจำปี 2558http://news.phuketindex.com/government/chalong-22-228146.html

Posted by Phuket Journal on Sunday, December 6, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.