นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจงาน

นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจงาน

นายกเทศมนตรีตำบลฉลองลงพื้นที่ตรวจงาน
นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการ ท่าเรือป่าหล่าย ของกรมเจ้าท่า บริเวณถนนป่าหล่าย ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้าง 19,959,000 บาท

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ที่ถนนหลวงพ่อแช่ม ตำบลฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง ตำบลฉลอง ลงพื้นที่ออกตรวจความคืบหน้าของโครงการพัฒนาบริเวณ วอรก์เวย์ พร้อมลาดยางเอฟัสติก (โอเวอร์เล) พร้อมทำคูระบายน้ำด้านข้างถนน เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนคนเดินลดอุบัติเหตุ และปรับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงาม สามารถเป็นที่ให้ชาวบ้านเดินออกกำลังกาย เดินสัญจรได้อย่างสะดวก ต่อจากนั้นนายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการ ท่าเรือป่าหล่าย ของกรมเจ้าท่า บริเวณถนนป่าหล่าย ด้วยงบประมาณค่าก่อสร้าง 19,959,000 บาท ซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลอง เพื่อชาวบ้านและนักท่องเที่ยวใช้เดินทางไปยังเกาะต่างๆ ได้ อย่างสะดวก

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจทางเดินเท้าในตำบลฉลอง ด้วยงบประมาณโครงการของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลองบัญญัติลงไปในโครงการต่าง ๆ ลงในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ซึ่งบางโครงการก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว บางโครงการก็ยังดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญของท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งการพัฒนาส่วนหนึ่ง ได้รับงบอุดหนุน อย่างเช่น นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการพัฒนา และกรมเจ้าท่า ในโครงการสร้างท่าเรือที่ป่าหลาย รวมถึงนายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตรอดีต อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดภูเก็ต และ นาย ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ อดีต นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้อนุมัติงบอุดหนุน มาให้ในเรื่องของการสร้างสวนสาธารณะ เป็นปอดให้กับชาวบ้านตำบลฉลอง ได้ออกกำลังกายพาลูกหลานมาเดินเล่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อย่างเช่นโครงการพัฒนา ถนนหลวงพ่อแช่ม จะพัฒนาให้เป็นเรื่องของการออกกำลังกาย เป็นวอร์กเวย์ที่สามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้ รวมทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อความเจริญของท้องถิ่น ของชาวบ้านตำบลฉลองต่อไป

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจทางเดินเท้าในตำบลฉลอง ด้วยงบประมาณโครงการของสมาชิกสภาเทศบาล บัญญัติลงไปในโครงการต่าง ๆ  ลงในพื้นที่ 10 หมู่บ้าน ซึ่งบางโครงการก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว บางโครงการก็ยังดำเนินอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อความเจริญของท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งการพัฒนาส่วนหนึ่ง ได้รับงบอุดหนุน อย่างเช่น นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในการพัฒนา  กรมเจ้าท่าในโครงการสร้างท่าเรือที่ป่าหลาย รวมถึงนายเรวัต อารีรอบ นางอัญชลี วานิช เทพบุตรอดีต สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดภูเก็ต  และ นาย ไพบูลย์ อุปัติศฤงค์  อดีต นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้อนุมัติงบอุดหนุน มาให้ในเรื่องของการสร้างสวนสาธารณะ เป็นปอดให้กับตำบลฉลอง ได้ออกกำลังกายพาลูกหลานมาเดินเล่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อย่างเช่นโครงการพัฒนา ถนนหลวงพ่อแช่ม จะพัฒนาให้เป็นเรื่องของการออกกำลังกาย เป็นวอร์กเวย์ที่สามารถที่จะพักผ่อนหย่อนใจได้ รวมทั้งหมดจำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อความเจริญของท้องถิ่น ของชาวบ้านตำบลฉลองต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.