CAT ภูเก็ต สัมมนาผู้ดูแลระบบ IT

CAT ภูเก็ต สัมมนาผู้ดูแลระบบ IT

 

CAT ภูเก็ต สัมมนาผู้ดูแลระบบ IT

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ต.ค. 57 ที่ ห้องแววราไวย์ ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล อ. เมือง จ. ภูเก็ต ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตภาคใต้ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาผู้ดูแลระบบ IT กลุ่มลูกค้าองค์กร ประจำปี 2557 ภายใต้ ชื่อเรื่อง CAT Network Solution & IPV 6 พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมสัมมนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 70 คนเข้าร่วม

ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตภาคใต้ เปิดเผยว่า นโยบายแนวทางการให้บริการของ CAT ในพื้นที่เขตภาคใต้ และจังหวัดภูเก็ต การดำเนินการตามแผนด้านการตลาดในการจัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ บริการด้าน Network Solution และ CAT ซึ่งได้รับการพัฒนาก้าวหน้ามาตามลำดับ ต่อจากนั้นจะเป็นการแนะนำรูปแบบใหม่ของ lnternet Protocoal จาก IPV 4 เป็น IPV 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP Address ในประเทศไทย เนื่องจาก IPV 6 สามารถนำมากำหนด IPAddress ได้เป็นจำนวนมากและถูกออกแบบให้ช่วยลดวามยุ่งยากในการทำงานให้น้อยลง

ทั้งนี้ ทางสำนักงานบริการลูกค้าจึงได้มีการจัดสัมมนาขึ้นเพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยี และการนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นด้าน ITของผู้เข้าร่วมในการสัมมนากับวิศวกรของ CAT ซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่มีความชำชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมในการบรรยายในกิจกรรมการสัมมนาฯในครั้งนี้ นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงาน CAT ได้มอบ SIM Card แบบเติมเงินสำหรับโทรศัพท์มือถือ My 3G ฟรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา และสามารถโทรภายในเครือข่ายเดียวกันฟรีได้อีกด้วย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.