ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน กับ ทต.วิชิต

ฝึกอบรมอาชีพในชุมชน กับ ทต.วิชิต

โครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชน ประจำปี 2558

นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุและประชาชน ตำบลวิชิต (การตัดเย็บชุดบาบ๋าภูเก็ต) ประจำปี 2558 โดยจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ และประชาชน ในพื้นที่  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนใช้แก่ประชาชน ฝึกอบรมตั้งแต่ วันที่ 6 – 9 และ 11 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์อเนกประสงค์ ผู้สูงอายุเทศบาลตำบล โดยมีนางต้อย หนูพงษ์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848146458593683.1073741965.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.