ผู้ว่าภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ผู้ว่าภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผุ้โดยสาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพอใจการดำเนินงานสถานีขนส่งผู้โดยสารพร้อมกำชัย ตรวจเข้มสารเสพติดพนักงานขับรถ ขณะที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ตจัดรถเสริม 6 คัน บริการประชาชนนักท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 10 เม.ย. 58 ที่สถานีขนส่งแห่งที่ 2 ภูเก็ต นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสถานีขนส่งผุ้โดยสารแห่งที่ 2 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นายธีรยุทธ์  ประเสริฐผล ขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายสัญญธวัชช์  ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายภูดิท  รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วม

นายนิสิต กล่าวว่า การมาเยี่ยมสถานีขนส่งเพื่อมาดูความพร้อมการบริหารจัดการในหลายด้าน คือด้านรถ มาดูว่ารถมีความพร้อมรองรับผู้โดยสารเพียงพอหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่ารถโดยสารมีจำนวนมาก โดยวันนี้มีการเสริมรถถึง 6 คัน ทำให้ผู้โดยสารไม่ตกค้าง ประการที่สองคือดูความพร้อมของพนักงานขับรถ ทั้งในเรื่องของการตรวจยาเสพติด ตรวจอัลแอลกอฮอล์ ประการที่สาม มาดูความพร้อมของคนเดินทางว่าคนเดินทางมีความรู้หรือไม่ กรณีพนักงานขับรถไม่สุภาพหรือห่วงนอน สามารถแจ้งกับขนส่งอย่างไร ซึ่งจากการทดสอบสามารถตอบได้ว่าแจ้ง 1584

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถาม ขนส่งจังหวัดภูเก็ตก็มีการแจ้งว่ามีพนักงานขับรถไม่สุภาพ และขับโดยประมาท เร็วเกินควร แต่ทั้งนี้ภาพรวมจากการมาตรวจรู้สึกพึงพอใจในการดำเนินงานของสถานีขนส่งและหวังว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะดูแลประชาชนที่สัญจรไปมา โดยอาศัยกำลังเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการดูแลความปลอดภัย ร่วมกับกำนัน ผุ้ใหญ่บ้านมีจุดตรวจจุดสกัดร่วมกันซึ่งจังหวัดหวังว่าปีใหม่ สงกรานต์ไทยจะไม่มีผู้เสียชีวิตจากการเดินทาง

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.