เทศบาลนครภูเก็ตรับฟังความเห็นเตาเผาขยะหัวที่สองเผาได้อีก 300 ตันต่อวัน

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (19 ส.ค.) เทศบาลนครภูเก็ตได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างและเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนขนาด 300 ตันต่อวัน 2 ชุด ณ.ห้องรัตนโกสินทร์ บอลรูม โรงแรมถาวรแกรนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า จากการที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ทำสัญญาเทศบาลนครภูเก็ตที่ 59-52 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 กับ บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด ก่อสร้างและบริหารโรงเผาขยะชุมชนขนาด 300 ตัน จำนวน 2 ชุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการกำจัดขยะชุมชนของจังหวัดภูเก็ตให้รองรับขยะได้ เพียงพอ ซึ่งตามสัญญานั้นทางบริษัทเอกชนจะต้องลงทุน สร้างและบริการจัดการเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชน ขนาดไม่น้อยกว่า 300 ตัน เป็นเวลา 15 ปี และต่อเนื่องอีก 15 ปี เงินลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท สร้างในที่กำจัดขยะของจังหวัดภูเก็ตที่คลองเกาะผีไม่เกิน 10 ไร่

โดยผู้ลงทุนจะได้รับค่าตอบแทนจากค่ากำจัดขยะที่เริ่มต้นตันละ 300 บาท ของปรับเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 7 ในรอบ 3 ปี และรายได้ที่เกิดจากการขายไฟฟ้าที่ได้จากเผาขยะไม่ต่ำกว่าวันละ 10 เมกกะวัต เมื่อครบสัญญาเอกชนรายดังกล่าวจะต้องส่งมอบคืนโรงเตาเผาขยะให้กับเทศบาลนครภูเก็ตในสภาพที่ใช้งานได้ดี

นาง สาวสมใจ กล่าวต่อว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เพื่อจัดให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ารับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ รวมทั้งได้เชิญผู้สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาร่วมประมาณ300คน ขณะ ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างและเตาเผาขยะมูลฝอยชุมชนที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็น การนำเทคโนโลยีในการกำจัดขยะมาแล้วเป็น 100 ปี ในประเทศทั่วโลกทั้ง ยุโรป สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพราะใช้ความร้อนในการเผาอยู่ที่ 800-1,000 องศา โดยโครงการจะเริ่มก่อสร้างและสามารถเผาขยะได้ในปี2554นี้

อย่างไรก็ตาม ชาวภูเก็ตส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างเผาขยะเพิ่มอีก 1 หัว เพื่อเผาขยะอีกวันละ 300 ตัน เพราะขณะนี้ภูเก็ตมีขยะเพิ่มสูงขึ้นวันละกว่า 500 ตัน เตาเผาที่มีอยู่รองรับได้วันละ 250 ตันไม่เพียงพอ ประกอบกับที่ฝั่งกลบขยะที่มีอยู่ก็เริ่มที่จะเต็มพื้นที่แล้ว หากเทคโนโลยีที่นำมาใช้ปลอดภัยจากมลพิษอย่างแท้จริง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.