อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คกก. รักษาความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม คกก. รักษาความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 โดยมี นายสุธีร์ ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ประชุมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 วันที่ 30 มีนาคม 2558 และติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว รวมถึงแจ้งเพื่อทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานภาพอาชญากรรม คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ และคดีที่น่าสนใจ ผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติด ผลการดำเนินการด้านการจราจร ผลการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผลการดำเนินการด้านการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และรายงานการติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนต่างๆ ในพื้นที่

นอกจากนี้ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) ได้รายงานการดำเนินการป้องกันและบำบัดผู้ติด และผู้เสพยาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง รายงานผลการปฏิบัติการดำเนินการบริหารจัดการชายหาด และรายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ด สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ด รายงานการจัดการแรงงานต่างด้าว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานการตรวจบ้านเช่า หอพัก และการป้องกันการค้ามนุษย์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์ทั่วไปร้านเกมส์/คาราโอเกะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต รายงานการตรวจจับเหล้า บุหรี่หนีภาษี/สรรพสามิต/บารากู่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์สาธารณภัย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการดำเนินการ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์ผู้ต้องขัง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและการควบคุม สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 รายงานสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต รายงานผลการดำเนินการ

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843351902406472.1073741947.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.