ตำบลฉลองจัดกิจกรรม มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

ตำบลฉลองจัดกิจกรรม มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
นายกเทศมนตรีตำบลฉลองร่วมกิจกรรมโครงการ มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก สานปณิธานความดี รวมพลังธารน้ำใจฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมกิจกรรม ในโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ณ สวนเลในเมือง (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางของนักปั่นจักรยานโดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และชมรมนักปั่นจักรยาน เทิดพระเกียรติ รวมถึงประชาชนร่วมในพิธีมอบจักรยาน “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ในครั้งนี้เพื่อมอบแก่เด็กด้อยโอกาศในโรงเรียนและจังหวัดต่างๆ เนื่องในโอกาศมหามงคลในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ

โดยกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ เป็นดำริของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดกิจกรรม 88 วัน รวมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ โดยได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปทุกภาคทั่วไทย และรณรงค์เพื่อรับบริจาคจักรยานใช้แล้วสภาพดีอยู่ มาปรับปรุงสภาพเพื่อมอบแก่เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนและจังหวัดต่างๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยจะเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 88 วัน รวมระยะทางประมาณ 7,000 กิโลเมตร ใน 58 จังหวัด

สำหรับกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่รอบเกาะภูเก็ต มีระยะทาง 78 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ สำหรับพื้นที่เลในเมือง(สะพานหิน)แห่งนี้ อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางของนักปั่นจักรยาน และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการคืนชีวิต ให้จักรยาน เปลี่ยนบ้านให้สองล้อ เพื่ออนาคตการศึกษาของเด็ก ร่วมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศล

Related Post

ซิส เเอนด์ เซล

ซิส เเอนด์ เซล

พักกับซิสพร้อมล่องเรือคาตามารันสุดหรูไปทัวร์ที่เกาะไม้ท่อน - บานาน่าบีช

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.