ตำบลฉลองจัดกิจกรรม มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

ตำบลฉลองจัดกิจกรรม มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก

มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
นายกเทศมนตรีตำบลฉลองร่วมกิจกรรมโครงการ มอบจักรยานสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก สานปณิธานความดี รวมพลังธารน้ำใจฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2558 เวลา 13.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง ร่วมกิจกรรม ในโครงการ “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ณ สวนเลในเมือง (สะพานหิน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางของนักปั่นจักรยานโดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยาน พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า พลังมวลชน และชมรมนักปั่นจักรยาน เทิดพระเกียรติ รวมถึงประชาชนร่วมในพิธีมอบจักรยาน “สองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก” ในครั้งนี้เพื่อมอบแก่เด็กด้อยโอกาศในโรงเรียนและจังหวัดต่างๆ เนื่องในโอกาศมหามงคลในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติ

โดยกิจกรรมปั่นจักรยานในครั้งนี้ เป็นดำริของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดกิจกรรม 88 วัน รวมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ โดยได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปทุกภาคทั่วไทย และรณรงค์เพื่อรับบริจาคจักรยานใช้แล้วสภาพดีอยู่ มาปรับปรุงสภาพเพื่อมอบแก่เด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนและจังหวัดต่างๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยจะเริ่มปั่นจักรยานตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รวม 88 วัน รวมระยะทางประมาณ 7,000 กิโลเมตร ใน 58 จังหวัด

สำหรับกิจกรรมของจังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดกิจกรรมในพื้นที่รอบเกาะภูเก็ต มีระยะทาง 78 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ สำหรับพื้นที่เลในเมือง(สะพานหิน)แห่งนี้ อยู่ในความดูแลของเทศบาลนครภูเก็ต เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดพักระหว่างทางของนักปั่นจักรยาน และยินดีเป็นส่วนหนึ่งในการคืนชีวิต ให้จักรยาน เปลี่ยนบ้านให้สองล้อ เพื่ออนาคตการศึกษาของเด็ก ร่วมพลังธารน้ำใจถวายเป็นพระราชกุศล

Related Post

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า และ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด ร่วมมอบเครื่องเล่นชิงช้าแก่โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณธนกฤต ดารารัตนโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.