คณะกรรมการติดดาวให้รางวัล 4 ดาว ชายหาดภูเก็ต 6 แห่ง

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจสอบดูแลชายหาดท่องเที่ยว ตามโครงการชายหาดติดดาว ประจำปี 2552 ซึ่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนจัดขึ้น และได้สำรวจชายหาดทั่วประเทศกว่า 300 แห่ง  ปรากฏว่าจังหวัดภูเก็ตมีชายหาดได้รับการติดดาวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลตำบลราไวย์  3ชายหาด รางวัล 4 ดาว  ได้แก่ หาดในหาน หาดเกาะเฮ และหาดเกาะราชา โดยเฉพาะหาดเกาะราชา นอกจากได้รับการติดดาวแล้ว ยังได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5 ดาว อีก 1 รางวัล

นอกจากนี้ ยังมีชายหาดสุรินทร์ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ได้รับรางวัล 4 ดาว  และเทศบาลตำบลกะรน อีก  2 ชายหาด รางวัล 4 ดาว คือ หาดกะตะน้อย กับหาดกะรนนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวด้วยว่า แหล่งท่องเที่ยวในตำบลราไวย์ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ชายหาดนั้น  เป็น ชายหาดที่สะอาด สงบ มีความเป็นธรรมชาติสูง โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในตำบลราไวย์ ที่ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังจัดโครงการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทุกเดือน เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.