ตรวจความพร้อม โครงการพัฒนาเขื่อนบางวาด นำเสนองบปี 59

ตรวจความพร้อม โครงการพัฒนาเขื่อนบางวาด นำเสนองบปี 59

สำนักงบประมาณตรวจความพร้อมของพื้นที่โครงการพัฒนาเขื่อนบางวาด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโครงการชลประทานภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเสนอขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาเขื่อนบางวาด เพื่อใช้เป็นแหล่งสันทนาการ สวนสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายเสถียร แก้วพระปราบ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต
นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต
นายสมชัย รอดเรือง ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7
นายไพโรจน์ คำทอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานภูเก็ต
นายธีรพร จิระรัตนากร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต
นายชัยพร พัฒนรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ OSM Andaman ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอโครงการของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบเขื่อนบางวาด เป็นแหล่งสันทนาการ สวนสาธารณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับการพิจารณาที่จะให้งบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนบางวาด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ไปใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ โดยให้งบประมาณมาทางกรมทางหลวงชนบทประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเป็นทางจักรยานรอบเขื่อน และให้กับกรมชลประทานในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณเขื่อนประมาณ 19 ล้านบาท

ในการนี้ ทางสำนักงบประมาณได้มาสำรวจพื้นที่ และดูรายละเอียดของโครงการเพื่อให้เห็นถึงความพร้อมว่ามีพื้นที่ดังกล่าวจริง อีกทั้งความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่จะสามารถของบประมาณและใช้งบประมาณ เมื่อมีการพิจารณางบประมาณให้ในปี 2559.

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.