ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร การกู้ภัยทางทะเล

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร การกู้ภัยทางทะเล

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกู้ภัยทางทะเล

วันที่ 20 พ.ย.58 นายอำนวย สาระชาติ รภก.(ปร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกู้ภัยทางทะเล ณ ทภก.โดยจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานและลูกจ้าง ฝรก.ทภก. ระหว่างวันที่ 20-26 พ.ย.58 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ และกู้ภัยผู้ที่ประสบภัยทางทะเลจากกรณีอากาศยานอุบัติเหตุในทะเล และเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเล และชายฝั่งให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรม ในยาง บีช รีสอร์ท จ.ภูเก็ต

วันที่ 20 พ.ย.58 นายอำนวย สาระชาติ รภก.(ปร.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การกู้ภัยทางทะเล ณ ทภก.โดยจัดการ...

Posted by Phuket Journal on Monday, November 23, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.