ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เซี่ยเหมิน-ภูเก็ต

ครบรอบ 5 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เซี่ยเหมิน-ภูเก็ต

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 5 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างเมืองเซี่ยเหมิน-จังหวัดภูเก็ต และนิทรรศการแสดงการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์จีนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 6 โดยนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายจวง หรงเหลียง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเซี่ยเหมิน นายอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายพีระวัฒน์ อัศวปรานี กงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

นายสมบัติ อติเศรษฐ์ ประธานมูลนิธิกุศลสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมจังหวัดภูเก็ตได้มีความสัมพันธ์ความร่วมมือกับเมืองเซี่ยเหมินตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี ค.ศ.2016 เมืองเซี่ยเหมินและจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ Letter of Intent ซึ่งเป็นความร่วมมือเบื้องต้นในระดับหนึ่ง และได้พัฒนาความร่วมมือที่กระชับความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่า คือความตกลง หรือ Agreement ในปี ค.ศ. 2017

จังหวัดภูเก็ตและเมืองเซี่ยเหมิน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ อย่างแน่นแฟ้น ทั้งการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองเซี่ยเหมินกับจังหวัดภูเก็ต และที่ขาดไม่ได้คือน้ำใจของชาวเซี่ยเหมินที่มีให้แก่ชาวภูเก็ต ในยามเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.