ตั้งวิทยาลัยพัฒนาสัมพันธ์กลุ่มอันดามัน หรือมินิ วปอ.

ตั้งวิทยาลัยพัฒนาสัมพันธ์กลุ่มอันดามัน หรือมินิ วปอ.

ตั้งวิทยาลัยพัฒนาสัมพันธ์กลุ่มอันดามัน
ผวจ.ภูเก็ตเห็นพ้องแนวคิดตั้งวิทยาลัยพัฒนาสัมพันธ์กลุ่มอันดามันหรือมินิ วปอ. ยกระดับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 11.30 น. 5 ต.ค. 58 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสถิรพงษ์ ณ ตะกั่วทุ่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต  นายภูริต  มาศวงศ์ศา ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ และหารือสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตก่อนถึงช่วงไฮซีซั่นและยุทธศาสตร์การทัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นายภูริต  กล่าวว่า สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตและสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่เพื่อแสดงความยินดีและเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต รวมทั้งรับทราบนโยบายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วย ทั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เสนอแนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวของ 3 จังหวัด 3 ด้านประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ให้เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและด้านการจัดระเบียบชายหาดของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจากการหารือ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเห็นด้วยกับ 3 แนวทางโดยเฉพาะการจัดตั้งวิทยาลัยสัมพันธ์กลุ่มอันดามันเพื่ออบรมสัมมนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งข้าราชการ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ผู้นำชุมชน ใช้ระยะเวลาหลักสูตร 3 เดือน หรือใช้ชื่อเรียกว่า มินิ วปอ. เพื่อจะได้ระดมความคิดเห็นแสวงหาเป้าหมายการพัฒนาด้านธุรกิจท่องเที่ยวในฝั่งอันดามัน ส่วนการจัดระเบียบชายหาดนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ยึดหลักบริหารจัดการ 10% ของแต่ละหาด ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนก่อน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแต่ให้ยึดหลักสมดุลและยุติธรรม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.