ชวนน้องขึ้นเรือบิน ไปเยือนถิ่นดอนเมือง

ชวนน้องขึ้นเรือบิน ไปเยือนถิ่นดอนเมือง

ชวนน้องขึ้นเรือบิน ไปเยือนถิ่นดอนเมือง

วันที่ 20 พ.ย.58 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก.พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทภก.นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนโดยรอบ ทภก.ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม โรงเรียนวัดเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านแหลมทราย โรงเรียนบ้านหมากปรก และโรงเรียนบ้านไม้ขาว เยี่ยมชมกิจการของ ท่าอากาศยานดอนเมือง และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ตามโครงการ “ชวนน้องขึ้นเรือบิน ไปเยือนถิ่นดอนเมือง” เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ได้รับความรู้ มีความเข้าใจภารกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทราบถึงขั้นตอนการเดินทางไปกับอากาศยาน ได้รับประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ ได้พัฒนาทักษะในการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นรางวัลแก่นักเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผภก.พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทภก.นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ของโรงเรียนโดยรอบ ทภก.ไ...

Posted by Phuket Journal on Sunday, November 22, 2015

Related Post

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรม หลักสูตรกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.