ท่าอากาศยานภูเก็ตซ้อมแผนรับมือเครื่องบินตก

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2552 ท่าอากาศยานภูเก็ต บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ ตามแผนฉุกเฉิน ท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปี 2552 ซึ่ง องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยานของรัฐภาคี ทำการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก 2 ปี

นายประเทือง ศรขำ ผ้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงาน และ ผ้เกี่ยวข้อง ทราบขั้นตอน การปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ทดสอบความรวดเร็ว ความถูกต้อง ความชำนาญ ในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบการประสานงานการปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ทดสอบความพร้อม ของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และบริษัท การบิน และ ผ้ใช้บริการ เกิดความมั่นใจ ในการแก้ปัญหา พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

ได้ สมมติเหตุการณ์ อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ บริเวณหลุมจอดที่ 14 ลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต หน่วยดับเพลิง และ กู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าช่วยเหลืออพยพผู้โดยสาร นักบิน และลูกเรือ ที่อยู่ในอากาศยานโดยเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของผ้โดยสารการฝึกซ้อมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จาก หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทการบิน องค์กรเอกชน มูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมอย่างดียิ่ง

นาย ประเทือง กล่าวต่อไปว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้ พอใจอย่างสูง ฝ่ายกู้ภัยเข้าถึงพื้นที่ใช้เวลาไม่มาก ส่วนการอพยพผู้โดยสารยังไม่ลื่นไหล ต้องปรับปรุงให้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานภูเก็ต มีความพร้อมอยู่ในระดับ 9 สามารถรองรับการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยานทุกชนิด ทุกขนาด
ข้อมูล เครื่อง บินตก ในจังหวัดภูเก็ต เริ่มจาก เมื่อปี พ.ศ.2530 สายการบินของการบินไทย ตกในทะเล จากนั้น ปี พ.ศ.2550 เครื่องบิน วันทูโก ลื่นไถลชนคันดินในเขตรันเวย์ ของท่าอากาศยานภูเก็ต เท่านั้น ขณะนี้  ยังไม่มีเหตุอื่นใดที่จะเกิดอุบัติเหตุด้านการบิน

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.