วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล 7 พฤษภาคม 2558

วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล 7 พฤษภาคม 2558

จังหวัดภูเก็ตระดมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล
จังหวัดภูเก็ตระดมเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล จัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล” 7 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

จากกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลขนาด 7.8 ตามมาตราริกเตอร์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา และเกิดอ๊าฟเตอร์ช๊อค ( Aftershock )ตามมาอีกหลายครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต /บาดเจ็บและไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมากนั้นทำให้ในวันที่ 29 เม.ย.58 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดแถลงข่าว จังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นี้ ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับบริจาคเงินจากพี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรมต่าง ๆ ที่มีจิตศรัทธาต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว

โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต นั้น ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มีสถานที่ตั้งของสำนักงานกงสุลประเทศเนปาลประจำจังหวัดภูเก็ต มีชาวเนปาลอาศัยอยู่กว่า 2,500 คน และมีนักท่องเที่ยวชาวเนปาลเดินทางมาท่องเที่ยวปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของมวลมนุษยชาติที่ต้องช่วยเหลือและต้องดูแลกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ ทั้งนี้ ขอรับบริจาคเป็นเงินสดเท่านั้น เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ โดยทางจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งคณะทำงานดำเนินการในเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาภูเก็ต ชื่อบัญชี “ภูเก็ตร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล” เลขที่บัญชี 805-0-66925-4

จังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ ร่วมบริจาคเงินได้ภายในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล” ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขณะที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ซึ่งนำโดย นางเบญจวรรณ ตัมพานุวัตร ประธานมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ประเดิมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาล จำนวน 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต หลังทราบข่าวการเปิดรับบริจาค จึงได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลด้วย เป็นเงินจำนวน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่สองพันบาทถ้วน) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.