สัมมนาเปิดแนวรุกบุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนาเปิดแนวรุกบุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

สัมมนาเปิดแนวรุกบุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
ซิป้าเสริมความรู้เจ้าของบริการซอฟท์แวร์สัมมนาเปิดแนวรุกบุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า จัดสัมมนา “เปิดแนวรุกบุกตลาด AEC ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีนายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต และมีนายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษหัวข้อ “ปั้นนวัตกรรมนำสู่ AEC” การเสวนา เรื่อง “รุก รับ ปรับตัว สร้างมูลค่าเศรษฐกิจ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาบนฐานเศรษฐกิจ Digital” การเสวนา “คุยกันมันส์ๆ กับนวัตกรรมในยุค   AEC” และการให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของซิป้า  หรือ SIPA One Stop Service Center (OSSC) ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการซอฟต์แวร์ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม

นายประชา อัศวธีระ ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาภูเก็ต กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนา คิดค้นขึ้นจนนำไปสู่การแจ้ง/จดทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ให้เกิดรายได้ โยการส่งเสริมให้เกิดการแจ้ง/จดข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ผลิตภัณฑ์หรือบริการซอฟต์แวร์ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการให้สิทธิหรือการใช้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาประเภทซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

“การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นภารกิจหนึ่งของซิป้าฝ่ายมาตรการส่งเสริมฯ ในการให้ความรู้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์และทั่วไปให้เข้าถึงวิธีการในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ในการจด/แจ้งทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของการสร้างนวัตกรรม จำเป็นจะต้องมีการปกป้องเพื่อไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบสิ่งที่มีการคิดสร้างสรรค์ขึ้น และจะเป็นจุดแข็งในการเข้าสู่ AEC” นายประชา กล่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152895337799576.1073742100.46585549575]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.